Pirmsskolas izglītības īstenošanā svarīga nozīme ir videi, bērna aktīvai darbībai un rotaļai. Realizējot programmu, galvenais līdzeklis ir rotaļa.

(Pirmsskolas izglītības programma)

 

7:30-8:30    Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem

8:30-9:00    Gatavošanās brokastīm

9:00-9:30    Brokastis

9:30-10:30   Rīta aplis, rotaļnodarbības

10:30-11:00   Gatavošanās pastaigai

11:00-12:00   Pastaiga ārā

12:00-12:45   Pusdienas

12:45-13:00   Gatavošanās dienas miegam

13:00-15:00   Diendusa, atpūta

15:00-15:40   Celšanās, gatavošanās launagam

15:40-16:00   Launags

16:00- 17:00   Rotaļnodarbības, individuālais darbs

17:00-18:30   Pastaiga ārā, sarunas ar vecākiem