Katrai nedēļas dienai ir sava tēma

Draudzīgā pirmdiena

  • Iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm
  • Runas attīstīšana

Aktīvā otrdiena

  • Matemātika
  • Veidošana

Pētošā trešdiena

  • Iepazīstināšana ar dabu
  • Aplicēšana

Raitā ceturtdiena

  • Literatūra
  • Rokdarbi

Jautrā piektdiena

  • Konstruēšana
  • Zīmēšana